Bemutatkozunk


Az elmúlt időszakban az Agrárlogisztikai Intézet Kht. jelentős fejlődésen ment keresztül. Tevékenységi körét folyamatosan bővítette, melynek eredményeként működésének súlypontja az agrárium területéről fokozatosan elmozdult az egyéb területekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés irányába. Felismerte ugyanis, hogy a versenyképesség záloga a folyamatosan változó piaci kihívásokhoz történő alkalmazkodás, a termékekhez, szolgáltatásokhoz és technológiákhoz kapcsolódó innovációk kidolgozása és ezek alkalmazása.

Az elért eredményekre és tapasztalatokra építkezve az Intézet elérkezettnek látta az időt a külső-belső megújulásra. E folyamatban elsőként az Intézet neve változott Agrárlogisztikai Intézet Kht-ról Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt.-re (OKSZI). Fontos kiemelni, hogy az OKSZI nem egy új szervezet, hanem a korábbi ALI Kht. jogutódja, amely tevékenységét továbbra is elismerten jó minőségben, de megújult arculattal végzi.

Az évek óta folyó fejlesztések iránya továbbra is az ellátási láncok integrált működésének optimalizálása és hatékonyságnövelése. Ennek során kiemelt gondot fordítunk a legjobb info-logisztikai megoldások elterjesztésére, az oktatásra, az informatikai és komplex ellátási-lánc menedzselési megoldások bevezetésére, a befektetések finanszírozására, a monitoring rendszerre és az eredmények értékelésére, a tapasztalatok, visszacsatolások felhasználására. Tevékenységünk végső célja az, hogy az elméleti kutató-fejlesztő munka a gyakorlatban is jól hasznosítható, kézzelfogható eredménnyel szolgáljon.

Az Intézet rendkívül széles körű hazai és nemzetközi kapcsolati tőkével rendelkezik. Tevékenységével a nemzeti, regionális és interregionális együttműködések kialakítására és erősítésére törekszik. Az Intézet idejében felismerte azt, hogy a mai globalizálódó gazdasági környezetben a kkv-k versenyképességében kulcsfontosságú a kooperáció. Csak e kapcsolatok révén válik lehetővé a legújabb uniós eljárások és technológiák transzferálása a térségbe.

A K+F tevékenységek finanszírozásához számos uniós és hazai forrás áll rendelkezésre. Ilyenek az EGT* konstrukciói; a határ menti együttműködések és tükör-programok; az uniós prioritásokkal összhangban álló, aktuális nemzeti fejlesztési terv (NFT**, UMFT ) prioritásai; a nemzeti innovációt ösztönző pályázati (NKTH*** ) források; a különböző törvényi előírásokban meghatározott kutatás-fejlesztési költségek elszámolhatósága; valamint az ún. innovációs járulék. Az OKSZI ezeket a financiális lehetőségeket is segít felkutatni és hatékonyan, közvetlenül az adott vállalat részére hasznosítani.

 

 


* Európai Gazdasági Térség
** Nemzeti Fejlesztési Terv
*** Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

 

Bemutatkozunk
Hírek
Kutatás fejlesztés, innovációs járulék
Referenciák
Lezárt pályázatok
Képzés
Letöltések
Sajtó
Kapcsolat
Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézete-mail: info@okszi.hu